LÕI LỌC CARTRIDGE

Lõi lọc cartridge – Lõi lọc cartridge sử dụng rộng rãi trong quy trình lọc chất lỏng ở giai đoạn lọc tinh, trong sản xuất ở một số ngành thực phẩm, nước giải khát, dược phẩm, dầu ăn,…. – Cấp độ lọc: từ 0.2 – 100 micron tùy thuộc vào quy cách sản phẩm. – Kích thước: 10 – […]

Continue reading


THIẾT BỊ LÀM MỀM NƯỚC

Bộ làm mềm, khử cứng: Bộ làm mềm nước(khử cứng) sử dụng cho hệ thống làm mềm nước nồi hơi. Tùy theo nhu cầu sử dụng lượng nước (m3/giờ) và tính chất độ cứng của nước đầu vào – cũng như yêu cầu nước đầu ra, chúng tôi sẽ tư vấn cho Quý khách một hệ […]

Continue reading