• Giá Sản Phẩm: 70.000đ
  • Số Lượng: 1 Hộp
  • Trọng Lượng: 2KG