BIO – CLEAN: Chế phẩm sinh học xử lý nước, mỡ, dầu và chất hữu cơ tích tụ trong đường thải bếp ăn

Giới thiệu chế phẩm sinh học xử lý nước, mỡ, dầu và các chất hữu cơ: Bio – Clean là chế phẩm đặc biệt chứa: vi sinh tự nhiên và enzyme có tác dụng phân hủy chất thải hữu cơ trong hệ thống ống dẫn và bể chứa: chất béo, dầu, mỡ, váng xà phòng, […]

Continue reading