MICROCAT GEL – CHẾ PHẨM XỬ LÝ NƯỚC ĐƯỜNG ỐNG, BẪY MỠ NHÀ ĂN

Mô tả chế phẩm xử lý nước đường ống, bẫy mỡ nhà ăn: Microcat Gel là một hỗn hợp các vi sinh vật tự nhiên, enzyme, chất hoạt động bề mặt có tác dụng nhũ tương hóa, phân hủy mỡ, chất béo, dầu, chất xơ và các thành phần khác có xu hướng đóng bánh và […]

Continue reading