• Đặc tính vật lý: Xanh xám, dạng lỏng; Đóng gói: 2.5 Gal (9.53 Kg) 5 Gal (19.06 Kg)
  • Thành phần: Vi sinh vật tự nhiên, chất hoạt động bề mặt, chất đệm và chất bảo quản
  • Hạn sử dụng: 1 năm

Hotline: 0942.868.979