• Xuất xứ: USA
  • Màu: Xanh
  • Thời hạn sử dụng: 02 năm