Xử lý nước đóng một vai trò quan trọng trong việc cung cấp chạy thận nhân tạo an toàn và hiệu quả. Trung bình bệnh nhân tiếp xúc với 120-200 L dung dịch lọc máu trong mỗi lần điều trị lọc máu! Không có gì đáng ngạc nhiên khi bệnh nhân chạy thận nhân tạo đặc biệt dễ bị nhiễm các chất gây ô nhiễm có trọng lượng phân tử nhỏ trong nước được sử dụng để chuẩn bị các chất cô đặc và dịch lọc. Những chất gây ô nhiễm có trọng lượng phân tử nhỏ này có thể xâm nhập vào máu mà không bị cản trở và tích tụ trong cơ thể nếu không được đào thải qua thận. Do đó, tất cả các cơ sở lọc máu đều yêu cầu hệ thống xử lý nước được thiết kế và bảo trì phù hợp để bảo vệ bệnh nhân.

Công ty RAN là chuyên gia trong việc thiết kế, vận hành hệ thống lọc nước chạy thận RO đạt yêu cầu nghiêm ngặt về chất lượng và độ ổn định, đáp ứng tiêu chuẩn kiểm định AAMI (Association for the Advancement of Medical Instrumentation).

Hotline: 0942.868.979