• Ức chế ăn mòn và giúp ngăn ngừa cặn ăn mòn trong các hệ thống đa kim loại
  • Không chứa crôm cho tuổi thọ cao hơn của phớt cơ khí và dễ dàng thải bỏ hơn
  • Hiệu quả ở cả nhiệt độ hoạt động cao và thấp
  • Giúp phân tán chất rắn lơ lửng với chất phân tán copolymer độc đáo

Hotline: 0942.868.979