• Liên kết độ cứng và các ion sắt có trong nước cấp, ngăn ngừa sự hình thành cáu cặn
  • Trung hòa Carbon Dioxide và điều chỉnh độ kiềm đến mức ít gây ăn mòn nhất
  • Ngăn ngừa sự tạo bọt và trôi nước của nồi hơi ngay cả khi nồi hơi tải nặng

Hotline: 0942.868.979