• JurbySoft® 83c
  • Đặc tính chống bón cục tối đa hóa truyền nhiệt
  • Bảo vệ chống ăn mòn điện và ăn mòn rỗ trong các hệ thống kim loại hỗn hợp
  • Cung cấp loại bỏ nhiệt tối đa từ các bề mặt trao đổi nhiệt
  • Kết hợp với tất cả các chất diệt khuẩn oxy hóa và không oxy hóa
  • Thân thiện môi trường

Hotline: 0942.868.979