Lõi lọc cartridge sử dụng rộng rãi trong quy trình lọc chất lỏng ở giai đoạn lọc tinh, trong sản xuất ở một số ngành thực phẩm, nước giải khát, dược phẩm, dầu ăn,….

Cấp độ lọc: từ 0.2 – 100 micron tùy thuộc vào quy cách sản phẩm.

Kích thước: 10 – 40″

Vật liệu lọc: Polypropylene (PP), Polyester (PE), PP-PE (bi-component), Carbon.

Xuất xứ : Daiwabo (Japan), Kajika (Japan), Ionix (Korea)

Sản phẩm :

  • Depth filter cartridge
  • Multilayers depth filter cartridge
  • Pleated depth filter cartridge
  • Meltblown Depth filter cartridge
  • Wound Depth filter cartride