• Máy bơm các loại hóa chất độc hại tại các khu nhà máy chế xuất, công nghiệp với cường độ vận hành cao.
  • Máy bơm hóa chất ứng dụng đặc biệt dùng bơm các loại hóa chất kể cả hóa chất đặc, siêu đặc nóng, nước, dầu, kể cả hỗn hợp lỏng rắn.

Hotline: 0942.868.979