1. RO không bình tích áp, thông lượng lớn, tùy chọn 400/600/800GPD
  2. PCB bộ lọc 3 trong 1 (PP, khối carbon, carbon dạng hạt trong một cartridge)
  3. Vòi thông minh 360° không chì
  4. Đường nước vào, hoàn toàn có 8 khớp, 15
    triệu búa, mở rộng thông lượng
  5. Kết nối nhanh bộ lọc, 3 bước để thay đổi bộ lọc
  6. Đường nước và đường điện được tách biệt

Hotline: 0942.868.979