• Giá Sản Phẩm: 105.000đ
  • Số Lượng: 1 Hộp
  • Trọng Lượng: 2KG