• Muối viên Ấn độ chất lượng và giá cả phù hợp được sử dụng
  • Sản phẩm có độ tinh khiết cao, dạng viên.
  • Được ứng dụng rộng rãi trong các hệ thống drinking và xử lý làm mềm nước, các nhà máy sản xuất thực phẩm..

Hotline: 0942.868.979