Giá bán: 295.000đ

Cách thức sử dụng: Đặt miếng PurCool- Green vào khay thoát nước ngưng, khi miếng PurCool- Green ặp nước sẽ tan từ từ và phát huy tác dụng.
Liều lượng: 1 miếng PurCool- Green dùng đc 4-6 tháng cho máy 17.000BTU.
Sử dụng PurCool- Green thường xuyên giúp máy lạnh hoạt động hiệu quả, tiết kiệm năng lượng, tránh mùi, tránh hiện tượng chảy nước.
Sản phẩm của hang Nu-calgon, được nhập khẩu trực tiếp từ USA bởi RAN Co.,LTD