Giá Bán: 250.000đ

Cách thức sử dụng: Đặt miếng Purcool- Pan strips  vào khay thoát nước ngưng, khi miếng Purcool gặp nước sẽ tan từ từ và phát huy tác dụng.

Liều lượng: 1 miếng Purcool- Pan strips  dùng đc 6-9 tháng cho máy 10.000BTU.

Sử dụng Purcool- Pan strips  thường xuyên giúp máy lạnh hoạt động hiệu quả, tiết kiệm năng lượng, tránh mùi, tránh hiện tượng chảy nước.

Sản phẩm của hang Nu-calgon, được nhập khẩu trực tiếp từ USA bởi RAN Co.,LTD